Kredsmesterskabet

Regler for Kredsmesterskab i kreds 80

Medlemskab:

Deltagere i kredsmesterskabet skal være medlem af Schæferhunde- klubben for Danmark og Kreds 80. Kredsens halvårlig træningsgebyr skal være betalt.

Betingelser:

Der kan tilmeldes kredsmesterskab i Beg.B/AB, BH, IBGH, IGP 1, 2 og 3, FPr, UPr, SPr, GPr og IFH V, 1 og 2.

Dog skal man stille i den højeste prøve man har for FPr, UPr og SPr’s vedkommende.

Bedømmelse:

Dommeren afgiver kun bedømmelsen i prædikater. Selve pointene, samt placeringerne opgives først ved præmieoverrækkelsen.

Pointlighed:

I tilfælde af pointlighed placeres hundene iflg. brugsprøve-programmet.

Pokaler:

Der gives en pokal til ejendom til kredsmesteren i de pågældende hele prøver, men ikke i delprøver. IBGH1-3 konkurrerer om én samlet IBGH kredsmester. Pokalen overrækkes på dagen. Mærkatet til pokalen overrækkes til Generalforsamlingen.

For at blive kredsmester skal prøven være bestået på dagen.

Der gives også en pokal til bedste A, B og C. blandt de prøver hvor pointene udgør 100 i den enkelte disciplin. Disciplinen skal være bestået, men ikke nødvendigvis prøven.

Revideret november 2021