Nye medlemmer

Nye medlemmer – Se her

Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største specialklub tilknytte Dansk Kennel Klub DKK. Klubben har 67 kredse geografisk spredt over hele landet, og har ca. 3000 medlemmer. Klubbens årskavalkade udkommer 1 gange årlig og der udgives flere nyhedsbreve elektronisk. Disse kan findes på schæferhundeklubbens hjemmeside: https://www.schaeferhund.dk

Du har nu valgt at træne i kreds 80 – Viborg. Her er lidt det kunne være godt at vide:

I vores kreds forlanger vi ikke, at man skal melde sig ind i Schæferhundeklubben lige med det samme. Intro-holdet kan man sagtens deltage på uden medlemskab. Du betaler et træningsgebyr for at træne i kredsen, men det er ikke det samme som medlemskab af hoved foreningen.

 Hvad kan jeg uden at være medlem af Schæferhundeklubben for Danmark?

Når du har betalt dit træningsgebyr, må du benytte kredsens faciliteter alle ugens syv dage. Du må deltage i medlemsmøderne, og må deltage i kredsens interne aktiviteter, så som kurser, foredrag, træningsdage o.l. (som regel). Vi håber også, at du vil deltage i den daglig vedligeholdelse af kredsen, så som græsslåning, rengøring af klubhuset og toiletterne samt deltage i arbejdsdagene.

 Hvad får jeg som medlem af Schæferhundeklubben for Danmark?

Som medlem kan du deltage i Schæferhundeklubbens officielle aktiviteter, så som udstillinger og konkurrencer. Du får tilsendt et nyhedsbrev med informationer, om hvad der rører sig i Schæferhundeklubben i hele landet. Du har stemmeret på kredsens årlige generalforsamling, og har mulighed for at besidde en tillidspost, så som bestyrelsesmedlem, træner eller figurant.

Du kan få rabat ved kredsens træningsgebyr, interne kurser, aktiviteter og lignende.

Desuden kræver Schæferhundeklubben at man er medlem af hoved foreningen eller en anden specialklub (f.eks.: DCH, politihundeforening, rottweilerklubben, SBH-klubben):

  • hvis hunden er over et år og man vil til en prøve
  • hvis man vil deltage i gruppe C.

 Hvad får kredsen ud af det?

Tja, faktisk får kredsen et vist del af medlemskontingentet overført til kredskassen. Kredskontingentet udgør til enhver tid 135 kr. for et fuldt betalende medlem, og 65 kr. for et Ungdoms-, familie- og pensionistmedlem.  Dvs.. du støtter kredsen økonomisk ved at være medlem.

Så hvis du nu har fået lyst til at være medlem af Dansk Kennel Klubs største special klub Schæferhundeklubben for Danmark, kan du melde dig ind direkte på hoved klubbens hjemmeside.  https://www.schaeferhund.dk/indmeldelse.asp