Vandrepokaler

Retningslinjer for uddeling af årets vandrepokaler

Kreds 80, Viborg uddeler årligt vandrepokaler, for bedste opnåede prøveresultater i henholdsvis Beg.B, IBGH, IGP I, II, III og IFH V, 1 og 2, DM samt et pokal til årets Hundehoved.
Prøveterminen er løbende fra 1.1. … til 31.12. …
Kun prøver aflagt i Schæferhundeklubben samt nationale og internationale konkurrencer (DM/VM), hvor schæferhunde kan deltage, er gyldige i forbindelse med uddeling af vandrepokaler.
Kun medlemmer, der betaler fast halvårlig træningsgebyr til kreds 80, Viborg kan komme i betragtning ved uddeling af pokalerne. Dette skal også gælde for det tidspunkt hvor den pågældende prøve er aflagt.
Vandrepokalerne kan ikke erhverves til ejendom. For samtlige pokaler gælder det, at kredsen sørger for indgravering, samt udredning af erstatningspokaler.

For Beg. B pokalen er følgende gældende:
Højeste pointtal ved en aflagt prøve.
Hvis pointlighed, tildeles pokalen til yngste hund.
For IBGH pokalen er følgende gældende:
Højeste pointtal ved en aflagt prøve.
Ved pointlighed, er højest prøve gældende.
Hvis stadigvæk pointlighed, tildeles pokalen til yngste hund.
For IGP I, II, III pokalerne er følgende gældende:
Højeste pointtal ved en aflagt prøve.
Ved pointlighed, er højest opnået point i gruppe C gældende. Er der også pointlighed her, er højeste point i gruppe B afgørende.
Er der pointlighed mellem alle 3 discipliner, tildeles pokalen til yngste hund.
For IFH V, 1 og 2 pokalerne er følgende gældende:
Højeste pointtal ved en aflagt prøve.
Hvis pointlighed, tildeles pokalen til yngste hund.
For DM pokalen er følgende gældende:
Bedste resultat opnået ved DKK IPO3 DM og/eller Schæferhundeklubbens DM.

Bestyrelsen kreds 80

Retningslinjer for uddeling af pokalen for ”Årets Hundehoved”

Pokalen blev stiftet i 1986, det samme år som kredsen blev oprettet. Altså en meget stærk traditionsrig pokal.
Pokalen gives til et medlem der har ydet en ekstra indsats for kredsen i året der er gået, eller et medlem som i særlig grad har bidraget til den gode ånd i kredsen med sit gode humør eller andet.
At blive stemt på til årets Hundehoved betyder at man er værdsat i kredsen, at ens anstrengelser har været set og anerkendt.

Afstemning.
I november måned, sammen med de trykte stemmesedler, sættes en forseglet kasse frem, hvori man kan lægge sin stemmeseddel. På stemmesedlen skriver man navnet på det medlem man stemmer på og en begrundelse for valget. Man skal underskrive sin seddel men navnet på stemmeafgiveren forbliver anonym.
Der kan stemmes frem til 31. december.
Bestyrelsen bryder så forseglingen og sorterer stemmerne.
På generalforsamlingen vil begrundelserne blive læst op på samtlige, der er stemt på.
Et dejligt klap på ryggen selv om man måske ikke vinder pokalen.

Revideret oktober 2019