Årsplanen

Årsplan for 2022. 

13.02. Kreds Generalforsamling
23.04. Arbejdsdag
30.04 Brugsprøve Dommer: Vivi Gilsager
01.05 AD/UHP Dommer: Jesper Bach Pedersen
04.06. IBGH1-3 DM Dommer: Per Svoldgaard Nielsen
08.10. Arbejdsdag
12.11. Kredsmesterskab Dommer: Vivi Gilsager