Generelle regler for kreds 80 – Viborg

Disse regler er gældende i vores kreds. Vil du læse mere om regler for Schæferhundeklubben og kredsene herunder, kan du gå ind på www.schaeferhund.dk og læse Klubbens love og Gældende bestemmelser.

TRÆNING

 • Hunde over tre måneder skal være vaccineret (mod: hundesyge, parvovirus, kennelhoste, og eventuelt hepatitis og leptospirose) og have udvidet hundeansvarsforsikring.
 • Syge hunde må ikke medtages på træningspladsen. Her tænkes især på mavetarminfektioner (diarre og/eller opkastninger) samt kennelhoste. Da hunde uden synlige symptomer kan være smittebærere, gælder forbuddet også hvis husstandens øvrige hunde er syge.
 • Ingen C uden B.
 • Medlemskab af Schæferhundeklubben for Danmark et krav, hvis man ønsker at deltage i forsvarsarbejde.
 • Det er som udgangspunkt altid figuranternes og trænernes hunde der skal figureres først. Herefter bedes de resterende holde sig klar så figuranterne ikke bliver kolde. Hold altid en hund parat når der er en anden hund inde.
 • Gæster i og uden for træningstiden: kun efter aftale med BRK/formand.

ALMEN

Alle der træner i kreds 80 forventes at give en hjælpende hånd, med det fælles arbejde i klubben samt medvirke til, at vi er et stort fællesskab som trækker i samme retning.

Der er en lang række ting, som man tager for givet, men som skal gøres og som du kunne hjælpe til med, for at kredsen kan fungere. For eksempel:

 • Græsset skal slås
 • Muldvarpe bekæmpes
 • Skjulene skal sættes ud og sættes tilbage efter træning
 • Springene opbygges efter brug, så brædderne ikke rådner
 • Toilettet skal tømmes. NB den røde knap
 • Askebægerne tømmes
 • Gulvet fejes i klubhuset
 • Fyld øl og vand i køleskabet, hvis det er nødvendigt
 • Tømme affaldsposer
 • Rydde op efter sig i klubhuset
 • Tilbyde din hjælp ved madlavning
 • Kaffekopper skal vaskes op efter brug

PÅ PLADSEN:

 • Når man er på banen, skal man vise respekt for hinanden og undgå brug af nedsættende tale og skældsord i forhold til andre hundeførere og hunde. Der skal være plads til alle.
 • Sæt altid hundevelfærd over alt andet, vis respekt for hunden som et levende væsen.
 • Gå ikke for tæt på
 • Gør plads for fremadsendelse og rundering
 • Helst kun rundere ved skjul 1 og 2
 • Brug lang line hvis du ikke stoler på din hund
 • Børn under 6 år må ikke befinde sig på træningspladsen
 • Hunde rekvisitterne må ikke bruges af børn (klatrebrættet)
 • Saml op efter din hund, hvis uheldet er ude, og læg posen i affaldscontaineren under ’Restaffald’ eller tag den med hjem.

Revideret januar 2024